چجوری دکمه ی تنظیمات رو به برنامم که اندرویه اضافه کنم تنظیماتی مثل اندازه ی فونت

آخرین ویرایش: 09-11-2020 ساعت 12:02، توسط رضا رمضانپور دلیل: لطفا برای بحث عنوان مناسب انتخاب کنید تا قابل جست و جو باشد