سلام اگه کسی با این رویداد کار کرده توضیح بده لطفا این رویداد نیازمنده تغیر مکان کنترل در محیط اجراست ولی چنین کاری ممکن نیست

آخرین ویرایش: 16-12-2020 ساعت 19:12، توسط Reza