سلام دوستان کسی میتونه اینو واسه من جوابشو بفرسته
فرض کنید DS = 1120 و SI = 2498 و AX = 17FE باشد پس از اجرای دستورات زیر محتوی مکانهای حافظه چیست.

MOV [SI],AX

آخرین ویرایش: 25-12-2018 ساعت 10:32، توسط Reza