سلام
چطوری میشه جلوی سورت شدن در Group by را گرفت؟ میخوام بر اساس ID سورت بشه ولی ستون ID در Group By نیست.

من چند مقدار در جدول دارم که بعد از اعمال گروپ بای خودش بر یک اساسی که نمیدونم چطور تعیین شده سورت میشه (هیچ order by ای نمیزنم).
میخوام بر اساس ترتیب ورود دیتا بعد از group by سورت بشن. مثلا

a
b
e
c
b
a


به اینصورت بشه
a
b
e
c

آخرین ویرایش: 16-12-2020 ساعت 19:19، توسط Reza