سلام میخوام اطلاعاتی که تبدیل به جیسون کردم رو با جی کوئری بگیرم ولی هر بار که اطلاعاتو میگیرم کل اطلاعاتو توی یک تگ میریزه من میخوام به ازای مثلا هر تک P که دارم داده های JSON رو بریزه
کدهای PHP:

Sessions::sessionStart();
    $sql = 'select * from `products` where `id`=?;';
    $result = $this->db->prepare($sql);
    $result->bindvalue(1, $_SESSION['id']);
    $result->execute();
    header('Content-Type: application/json');
    $data = $result->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
    $arr=array($data->name,$data->shorttozihat);
    echo json_encode($arr);

کد های جی کوئری:

    $.ajax({
        dataType: "json",
        url: 'EditPro/InputVal',
        success: function (data) {
          var lstdata = [data];
          $.each(data, function (key) {
            $('.text').html(lstdata[key]);

          })
        }
      });
آخرین ویرایش: 16-12-2020 ساعت 19:21، توسط Reza