مشکل در websocket

سوال 

PHP

توسط zahra-mousavi در 9 ماه پیش
2 294 0 9 ماه پیش
zahra-mousavi kingblogg
1

سلام. من میخوام یه wesocket درست کنم تو php، اما خطای زیر روی برای socket_bind میده :

unable to bind address [98]: Address already in use

سرچ کردم این خطا به این دلیله که پورت مشغول هست، درصورتیکه آزاده و با هر پورت دیگه هم تست میکنم همین خطا رو میده کسی میتونه راهنمایی کنه؟

<?php
// set some variables
$host = "127.0.0.1";
$port = 54544;
// don't timeout!
set_time_limit(0);
// create socket
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, 0) or die("Could not create socket\n");
// bind socket to port
$result = socket_bind($socket, $host, $port) or die("Could not bind to socket\n");
// start listening for connections
$result = socket_listen($socket, 3) or die("Could not set up socket listener\n");

// accept incoming connections
// spawn another socket to handle communication
$spawn = socket_accept($socket) or die("Could not accept incoming connection\n");
// read client input
$input = socket_read($spawn, 1024) or die("Could not read input\n");
// clean up input string
$input = trim($input);
echo "Client Message : ".$input;
// reverse client input and send back
$output = strrev($input) . "\n";
socket_write($spawn, $output, strlen ($output)) or die("Could not write output\n");
// close sockets
socket_close($spawn);
//socket_close($socket);
خطا مشخصه داره میگه اون پورت در حال اسفادست – SkyTech 9 ماه پیش

این سوال حل نشده است!

این سوال هنوز حل نشده یا به پاسخ بهتری نیاز دارد. برای پاسخ به این سوال کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.