سلام دوستان وقت بخیر.
برای دسترسی به خانه های object به مشکل برخوردم.

var student1={firstName:"mohsen",lastname:"sarhani",age:"27", bdate:1992/8/5}
var student2={firstName:"hasan",lastname:"sarhani",age:"29", bdate:1990/8/5}
var student3={firstName:"hossein",lastname:"sarhani",age:"31", bdate:1988/8/5}

    var students=["student1,student2,student3"]
    
    alert(students[1].firstName)

زمانی که alert می زنم در نمایش باید hasan رو نشان بده که چیزی نشون نمیده..

آخرین ویرایش: 12-10-2020 ساعت 10:24، توسط Reza