من میخوام برای ادیت صدا از audacityاستفاده کنم
https://www.youtube.com/watch?v=CMo2LlXyHcM&t=27s

آخرین ویرایش: 12-10-2020 ساعت 10:23، توسط Reza