گذاشتن رمز عبور از قسمت Password Protect Directories سی پنل

بوسیله اين قسمت شما مي توانید براي پوشه ھای مورد نظر خود رمز عبور تعريف كنید تا به اين وسیله كاربرانی كه شما به آنھا اجازه مي دھید از آن پوشه
استفاده كنند.
برای این منظور در سی پنل Password Protect Directories را انتخاب کنید:

[align=center]

[/align]

در پنجره باز شده Web Root را انتخاب کرده و کلید Go را کلیک کنید،شکل زیر:

[align=center]

[/align]

برای گذاشتن رمز عبور بر روی پوشه های مورد نظر روی نام آنها و برای باز کردن پوشه ها و دیدن پوشه های داخلی بر روی شکل کناری آنها کلیک کنید:

[align=center]

[/align]

با کلیک بر روی نام پوشه ها پنجره زیر باز میشود،در قسمت Name the protected directory اسمي كه مي خواھید در قسمت Login پوشه مورد نظر شما نمايش داده شود را وارد کنید و در قسمت Username و New Password نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید.در نهایت بر روی Add/modify authorized user کلیک کنید،شکل زیر:
[align=center]


[/align]

aryanweb.com