ارتباط با وب سرویس سازمان راهداری به آدرس https://bar.rmto.ir/Service2/TRNServiceV02.svc (با دانت پیاده سازی شده اس) که از طریق دو کانکشن wsdl قابل اتصال به زبان های غیر از دانت است. از دوستان کسی هست که از طریق پایتون بتونه با این وب سرویس ارتباط برقرار کنه؟ البته داکیومنت و usrname و password هم لازم هست.