در ویندوز یک کنترل پنل، کادر محاوره ای، کنسول و یا ویزارد برای مدیریت هر جزئی از سیستم وجود دارد. برای تعداد زیادی از آنها تقریبا غیرممکن است که بتوانند تمام مکان ها و تنظیمات لازم برای مدیریت موثر ویندوز را پیگیری کنند. PowerShell خط فرمان یکپارچه و واحدی را در اختیار مدیران قرار می دهد که از طریق آن می توانند هر جنبه ای از ویندوز را کنترل کنند یا به صورت خودکار در بیاورند.
نویسنده به هزاران نفر از مدیران استفاده از PowerShell را آموخته است و اکنون تکنیک های آموزشی خود را به طور مختصر در این کتاب آورده است…

نویسنده: Don Jones
425 صفحه

لینک دانلود

http://dl.booktolearn.com/ebooks/Computer/Windows/9781617290213_Learn_Windows_PowerShell_in_a_Month_of_Lunches.rar

پسورد فایل:

www.booktolearn.com