در این بخش عملگرهای زبان پی اچ پی رو بررسی می کنیم!

عملگر چیه؟؟!!

عملگرها علائمی هستند که با استفاده از اونا میتونید عملیات خاصی رو رویه مقادیر انجام بدید مثل اعمال منطقی و ریاضی! مثلا + برای جمع کردن دو عدد استفاده میشه و یا < برای مقایسه دو مقدار به کار برده میشه. لیست عملگرهای زبان php و توضیح در مورد هر کدومشون رو در ادامه میبینید!

دسته اول عملگرهای ریاضی هستند:

 • مجموع 2 + 3 = 5
 • تفریق 3 - 5 = 2
 • ضرب 5 * 4 = 20
  / تقسیم 5 / 20 = 4
  % باقیمانده تقسیم
  3 % 20 = 2
  ++ یکی به عدد اضافه میکنه ;++i معادل با 1 + i = i
  -- یکی از عدد کم میکنه

;--j معادل با 1 - j = j

عملگر انتصاب =
این عملگر نیاز به کمی توضیح داره واسه دوستانی که دارن تازه برنامه نویسی یاد میگیرن. وظیفه این عملگر اینه که همیشه نتیجه نهایی مقدار سمت راست عبارت رو در متغیر سمت چپ ذخیره میکنه! مثلا با اجرای دستور ;5+9=c مقدار 14 در متغیر c ذخیره میشه. مهمترین نکته در مورد این عملگر اینه که سمت چپش باید همیشه یه متغیر بیاد!

از ترکیب عملگر انتصاب با عملگرهای ریاضی بالا عملگرهای ترکیبی به دست میان. به عنوان مثال عبارت 3=+i معادل 3 + i = i هست در مورد سایر عملگرهای ترکیبی هم این موضوع درسته!
=+ به اندازه متغیر سمت راست به متغیر سمت چپ اضافه میکنه 3=+i
=- ...کم میکنه j-=k
=* ...ضرب میکنه 2=*m
=/ ...تقسیم میکنه 12=/i
=% باقیمانده عبارت را محاسبه و در متغیر سمت چپ ذخیره میکنه 7=%k

عملگرهای مقایسه ای همونطوری که از اسمشون پیداست برای مقایسه دو مقدار به کار برده میشن و نتیجه ای که بر می گردونند از نوع درست یا غلط است! مثلا نتیجه عبارت 3 > 2 درست و نتیجه عبارت 3 < 2 غلط هست!

== بررسی تساوی 3==3 درست
=! بررسی نابرابری 3=!3 غلط

کوچکتر 2>3 غلط
< بزرگتر 8<7 غلط
=< کوچکتر مساوی 8=<9 درست
=> بزرگتر مساوی 6=>5 درست

البته نوع دیگه ای از عملگرها هم وجود دارن که به اونها عملگرهای منطقی میگن! بیشترین کاربرد این عملگرها برای ترکیب روابط در دستورات شرطی هستش!
&& and و این عملگر تنها در صورتی مقدار درست بر میگردونه که همه عبارتها درست باشند (8=<9) && (6=>5) درست
|| or یا برای گرفتن نتیجه درست از این عملگر کافیه یکی از عبارت ها مقدار درست داشته باشند (8=9) || (6=>5) درست
! دروغگو not اگر نتیجه عبارت درست باشه اون رو غلط و اگر نتیجه غلط باشه اون رو درست اعلام میشکنه (3==3)! غلط

جلوتر که بریم بیشتر با نحوه استفاده از این دستورات آشنا میشیم!

webfocus.ir