در این مثال سه متغیر به کار رفته اند که وظایف انها عبارت اند از:
radius=شعاع دایره
area=مساحت دایره
perime=محیط دایره

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define PI 3.14
int main()
{
int radius;
float area,perime;
cout<<"Enter the radius of Circle: ";
cin>>radius;
area=PI*radius*radius;
perime=2*PI*radius;
cout<<"Area= "<<area<<" ,perime= "<<perime<<endl;
cout<<"This snippet downloaded from softafzar.net\n";
cin.get();
return 0;
}

در گروه برنامه نویسی عضو بشید https://t.me/irdevs_chat

دوره های رایگان آموزش برنامه نویسی

دوره رایگان آموزش جاوا اسکریپت

دوره رایگان آموزش php

دوره رایگان آموزش html

آخرین ویرایش: 09-11-2020 ساعت 11:54، توسط رضا رمضانپور