[align=center][ATTACH=CONFIG]373[/ATTACH][/align]

سلام به همگی :smilingsmiley: پروژه Pixelbrd پیوست شد برای تغییر متن تابلو، فرم رو در حالت دیزاین بزرگ کنید تا همه کنترل ها دیده بشن موفق باشید