[align=center][ATTACH=CONFIG]373[/ATTACH][/align]

سلام به همگی :smilingsmiley:
پروژه Pixelbrd پیوست شد
برای تغییر متن تابلو، فرم رو در حالت دیزاین بزرگ کنید تا همه کنترل ها دیده بشن
موفق باشید