برعکس کردن حرفهای کوچیک و بزرگ!

بازدید27.3kپست ها1آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

سلام
ببخشید یه کد میخوام که یه رشته بگیره حرفای کوچیک رو بزرگ کنه و حرفای بزرگ رو کوچیک
مثلا MuTu رو به mUtU تبدیل کنه

0

درود

Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer
Dim STR1, STR2
STR1 = Text1.Text
For i = 1 To Len(STR1)
  STR1 = Mid(Text1, i, 1)
    If Asc(STR1) < 64 Or Asc(STR1) > 91 Then 'if character between a to z
    STR1 = UCase(STR1)
    Else ' if character between A to Z
    STR1 = LCase(STR1)
    End If
  STR2 = STR2 & STR1
Next i
Text2 = STR2
End Sub

التماس دعا

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.