مشکل با کاراکترهای فارسی هنگام خواندن اطلاعات از دیتابیس

بازدید57kپست ها2آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

من وقتی میخوام کاراکترهای فارسی رو از دیتابیس بخونم کاراکترها بصورت ؟؟؟ ؟؟؟ درمیان فایل بصورت utf-8 ذخیره شده توی کد html هم charset رو روی utf-8 گذاشتم ولی باز نمیشه!

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Testdoc</title>
</head>
<body>
<?php

$host = "127.0.0.1";
$db_name = "mydb";
$username = "root";
$password = "";

$tbl_name="content";

// Connect to server and select databse.
$link=mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot connect");
mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB");
$sql="SELECT * FROM $tbl_name";
$result=mysql_query($sql);
?>

<table width="90%" border="2" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC">
<tr>
<td width="20%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>ID</strong></td>
<td width="80%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Name</strong></td>
</tr>

<?php
while($rows=mysql_fetch_array($result)){
?>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['id']?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['name']; ?></td>
</tr>
<?php
}

mysql_close();
?>
</table>
</body>
</html>
0

کسی راه حلی نداره؟

0

سلام
این کد رو بعد از کد وصل شدن به دیتابیس بذارید:
mysql_set_charset ('utf8', $link);

به این شکل:

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Testdoc</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

$host = "127.0.0.1"; 
$db_name = "mydb"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 

$tbl_name="content"; 

// Connect to server and select databse. 
$link=mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot connect"); 
mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB"); 
mysql_set_charset ('utf8', $link);
$sql="SELECT * FROM $tbl_name"; 
$result=mysql_query($sql); 
?> 

<table width="90%" border="2" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> 
<tr> 
<td width="20%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>ID</strong></td> 
<td width="80%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Name</strong></td> 
</tr> 

<?php 
while($rows=mysql_fetch_array($result)){ 
?> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['id']?></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['name']; ?></td> 
</tr> 
<?php 
} 

mysql_close(); 
?> 
</table> 
</body> 
</html>

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.