مشکل با کاراکترهای فارسی هنگام خواندن اطلاعات از دیتابیس

PHP

توسط farzad در 7 سال پیش
0 56.7k 2 7 سال پیش
farzad reza-irdev
0

من وقتی میخوام کاراکترهای فارسی رو از دیتابیس بخونم کاراکترها بصورت ؟؟؟ ؟؟؟ درمیان فایل بصورت utf-8 ذخیره شده توی کد html هم charset رو روی utf-8 گذاشتم ولی باز نمیشه!

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Testdoc</title>
</head>
<body>
<?php

$host = "127.0.0.1";
$db_name = "mydb";
$username = "root";
$password = "";

$tbl_name="content";

// Connect to server and select databse.
$link=mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot connect");
mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB");
$sql="SELECT * FROM $tbl_name";
$result=mysql_query($sql);
?>

<table width="90%" border="2" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC">
<tr>
<td width="20%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>ID</strong></td>
<td width="80%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Name</strong></td>
</tr>

<?php
while($rows=mysql_fetch_array($result)){
?>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['id']?></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['name']; ?></td>
</tr>
<?php
}

mysql_close();
?>
</table>
</body>
</html>
0

کسی راه حلی نداره؟

0

سلام این کد رو بعد از کد وصل شدن به دیتابیس بذارید: mysql_set_charset ('utf8', $link);

به این شکل:

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Testdoc</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

$host = "127.0.0.1"; 
$db_name = "mydb"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 

$tbl_name="content"; 

// Connect to server and select databse. 
$link=mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot connect"); 
mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB"); 
mysql_set_charset ('utf8', $link);
$sql="SELECT * FROM $tbl_name"; 
$result=mysql_query($sql); 
?> 

<table width="90%" border="2" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> 
<tr> 
<td width="20%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>ID</strong></td> 
<td width="80%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><strong>Name</strong></td> 
</tr> 

<?php 
while($rows=mysql_fetch_array($result)){ 
?> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['id']?></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['name']; ?></td> 
</tr> 
<?php 
} 

mysql_close(); 
?> 
</table> 
</body> 
</html>

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید