MSN Messenger در سال ۱۹۹۹ راه اندازی شد و در سراسر جهان در نیمه اول دهه گذشته بسیار محبوب بود ولی اکنون مایکروسافت دیگر توان رقابت با رقبا را ندارد پس, این سرویس ۱۴ ساله ی خود را بازنشسته و به فکر دیگر محصولات خود افتاده است.

شرکت مایکروسافت پس از قبول شکست MSN Messenger در برایر فیس بوک، توییتر و اسکایپ تصمیم یه از کار انداختن این سرویس کرده است . اسکایپ توانست مایکروسافت را متقاعد کند که او برتر است و مایکروسافت هم پس از اینکه امار ورودی های کم MSN Messenger را مشاهده کرد تصمیم به از کار انداختن این سرویس کرده است و به کسانی که از این سرویس استفاده میکردند تا ۱۵ مارچ ۲۰۱۳ مهلت داده است تا اطلاعات و پیام های خود را یادداشت یا به یکی دیگر از سرویس ها انتقال دهند.