برنامه تبدیل عدد به حرف

C++/C

توسط siavash در 7 سال پیش
0 31.7k 1 7 سال پیش
siavash microsoftman zare
0

سلام بچه ها اگه میشه برنامه تبدیل عدد به حرف رو به زبان سی پلاس برام بذارید هر چی گشتم به این زبان پیدا نکردم مرسی

0

سلام دوست عزیز

#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void print(int);
void print_d(int);
int i = 0;
char *y[10] = 
{
 "Sefr", "Yek", "Do", "Se", "Chahar", "Panj", "Shesh", "Haft", "Hasht", "No"
};
char *d1[10] = 
{
 "", "Yazdah", "Davazdah", "Sizdah", "Chahardah", "Panzdah", "Shanzdah", 
  "Hefdah", "Hejdah", "Noozdah"
};
char *d2[10] = 
{
 "", "Dah", "Bist", "Si", "Chehel", "Panjah", "Shast", "Haftad", "Hashtad", 
  "Navad"
};
char *s[10] = 
{
 "", "Sad", "Devist", "Sisad", "Chaharsad", "Pansad", "Sheshsad", "Haftsad", 
  "Hashtsad", "Nohsad"
};
char *mil[4] = 
{
 "Milyard", "Milioun", "Hezar", ""
};
void main()
{
 // clrscr();
 int n1;
 double n;
 long int k = 1000000000;
 cout << "lotfan yek adad vared konid (max=12):";
 cin >> n;

 for (i = 0; i <= 3; i++)
 {
  n1 = int(n / k);
  if (n1 != 0)
  {
   print(n1);
   n = fmod(n, k);
  }
  k = k / 1000;
 }
 //getch();

}

void print(int n1)
{
 int q, r;
 q = n1 / 100;
 r = n1 % 100;
 if (q == 0)
  print_d(r);
 else
 {
  if (r == 0)
   if (i != 3)
    cout << s[q] << mil[i] << " " << "o" << " ";
   else
    cout << s[q];
   else
  {
   cout << s[q] << mil[i] << " " << "o" << " ";
   print_d(r);
  }

 }
}

void print_d(int r)
{
 int q1, r1;
 q1 = r / 10;
 r1 = r % 10;
 if (q1 == 0)
  if (i != 3)
   cout << y[r1] << mil[i] << " " << "o" << " ";
  else
   cout << y[r1];
  else
 {

  if (r1 == 0)
    if (i != 3)
     cout << d2[q1] << mil[i] << " " << "o" << " ";
    else
     cout << d2[q1];
    else if (r > 10 && r < 20)
     if (i != 3)
      cout << d1[r % 10] << mil[i] << " " << "o" << " ";
     else
      cout << d1[r % 10];
     else
      if (i != 3)
       cout << d2[q1] << " " << "o" << " " << y[r1] << mil[i] << " " << 
        "o" << " ";
      else
       cout << d2[q1] << " " << "o" << " " << y[r1];
 }

cout<<'\n';

}

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید