برنامه تبدیل عدد به حرف

بازدید31.9kپست ها1آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

سلام بچه ها اگه میشه برنامه تبدیل عدد به حرف رو به زبان سی پلاس برام بذارید هر چی گشتم به این زبان پیدا نکردم
مرسی

0

سلام دوست عزیز

#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void print(int);
void print_d(int);
int i = 0;
char *y[10] = 
{
 "Sefr", "Yek", "Do", "Se", "Chahar", "Panj", "Shesh", "Haft", "Hasht", "No"
};
char *d1[10] = 
{
 "", "Yazdah", "Davazdah", "Sizdah", "Chahardah", "Panzdah", "Shanzdah", 
  "Hefdah", "Hejdah", "Noozdah"
};
char *d2[10] = 
{
 "", "Dah", "Bist", "Si", "Chehel", "Panjah", "Shast", "Haftad", "Hashtad", 
  "Navad"
};
char *s[10] = 
{
 "", "Sad", "Devist", "Sisad", "Chaharsad", "Pansad", "Sheshsad", "Haftsad", 
  "Hashtsad", "Nohsad"
};
char *mil[4] = 
{
 "Milyard", "Milioun", "Hezar", ""
};
void main()
{
 // clrscr();
 int n1;
 double n;
 long int k = 1000000000;
 cout << "lotfan yek adad vared konid (max=12):";
 cin >> n;

 for (i = 0; i <= 3; i++)
 {
  n1 = int(n / k);
  if (n1 != 0)
  {
   print(n1);
   n = fmod(n, k);
  }
  k = k / 1000;
 }
 //getch();

}

void print(int n1)
{
 int q, r;
 q = n1 / 100;
 r = n1 % 100;
 if (q == 0)
  print_d(r);
 else
 {
  if (r == 0)
   if (i != 3)
    cout << s[q] << mil[i] << " " << "o" << " ";
   else
    cout << s[q];
   else
  {
   cout << s[q] << mil[i] << " " << "o" << " ";
   print_d(r);
  }

 }
}

void print_d(int r)
{
 int q1, r1;
 q1 = r / 10;
 r1 = r % 10;
 if (q1 == 0)
  if (i != 3)
   cout << y[r1] << mil[i] << " " << "o" << " ";
  else
   cout << y[r1];
  else
 {

  if (r1 == 0)
    if (i != 3)
     cout << d2[q1] << mil[i] << " " << "o" << " ";
    else
     cout << d2[q1];
    else if (r > 10 && r < 20)
     if (i != 3)
      cout << d1[r % 10] << mil[i] << " " << "o" << " ";
     else
      cout << d1[r % 10];
     else
      if (i != 3)
       cout << d2[q1] << " " << "o" << " " << y[r1] << mil[i] << " " << 
        "o" << " ";
      else
       cout << d2[q1] << " " << "o" << " " << y[r1];
 }

cout<<'\n';

}

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.