[align=center] [/align] سلام در این فیلم آموزشی نحوه جلوگیری از حملات SQL injection و نوشتن کدهای امن PHP رو یاد میگیرید.

جلوگیری از حملات SQL injection

آخرین ویرایش: 31-05-2014 ساعت 20:07، توسط PHP.sec