Conversion from string "" to type 'Double' is not valid

بازدید18.2kپست ها1آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

سلام
من یک برنامه بسیار ساده ساختم که که میبینه ایا عدد مورد نظز بخش پذیر بر دو هست یا خیر
وقتی که داخل textbox چیزی وارد نمیکنیم یا داده اشتباه وارد میکنیم این خطا میاد
Conversion from string "" to type 'Double' is not valid

این هم کد:

If txttext.Text Mod 2 = 0 Then
        MsgBox("hast")
      Else
        MsgBox("Nist")
      End If

سوال: چطور کاری کنم وقتی داده اشتباه وارد میشه هیچ خطایی نده و کاری انجام نشه؟

0

سلام دوست عزیز
راه های زیادی هست

چک کردن اینکه ایا ورودی یک عدد هست یا خیر:

If IsNumeric(txttext.Text) Then
      If txttext.Text Mod 2 = 0 Then
        MsgBox("hast")
      Else
        MsgBox("Nist")
      End If
    End If

هندل کردن خطا با try...catch:

Try
      If txttext.Text Mod 2 = 0 Then
        MsgBox("hast")
      Else
        MsgBox("Nist")
      End If
    Catch ex As Exception
      'MsgBox("invalid format")
    End Try

هندل کردن خطا با On error go to:

On Error GoTo Errorhandler
    If txttext.Text Mod 2 = 0 Then
      MsgBox("hast")
    Else
      MsgBox("Nist")
    End If
Errorhandler:
    'Do nothing

در اینجا بهتره از کداول استفاده کنی.

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.