سلام
این برنامه برای متصل شدن به یه FTP و مدیریت فایل هاست مثل برنامه Filezilla و دیگر برنامه های کار با FTP

دانلود کنید

MEEGO