سورس تغییر دادن ویژگی های فایل-مخفی-سیستمی-read only

VB.net

توسط scarface در 7 سال پیش
0 42.1k 2 7 سال پیش
scarface ancientdragon php-sec
0

سلام این کد Attribute فایل مشخص شده رو تغییر میده
چهار تا Check box بذارید نا نام های خواسته شده و یه Button

سورس:

Dim ListOfAttributes As Integer
    Dim filep As New OpenFileDialog
    If chkArchive.Checked = True Then
      ListOfAttributes += FileAttributes.Archive
    End If

    If chkHidden.Checked = True Then
      ListOfAttributes += FileAttributes.Hidden
    End If

    If chkReadOnly.Checked = True Then
      ListOfAttributes += FileAttributes.ReadOnly
    End If

    If chkSystem.Checked = True Then
      ListOfAttributes += FileAttributes.System
    End If
    filep.ShowDialog()
    File.SetAttributes(filep.FileName, ListOfAttributes)
0

این کد رو به زبان ++C لطفا برام بذارید اگر امکان داره ممنون میشم

0
#using <mscorlib.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Text;

void main() {
String* path = S"c:\\temp\\MyTest.txt";
// Delete the file if it exists.
if (!File::Exists(path)) {
File::Create(path);
}

if ((File::GetAttributes(path) & FileAttributes::Hidden) ==
FileAttributes::Hidden) {
// Show the file.
File::SetAttributes(path, FileAttributes::Archive);
Console::WriteLine(S"The {0} file is no longer hidden.", path);
} else {
// Hide the file.
File::SetAttributes(path,
static_cast<FileAttributes>(File::GetA… |
FileAttributes::Hidden));
Console::WriteLine(S"The {0} file is now hidden.", path);
}
}

_find, _wfind Functions (CRT)
Retrieving and Changing File Attributes (Windows)

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید