سلام از عنوان معلومه دیگه
من میدونم که اگه پروتابل کنیم میشه اما روش بدیه چون اگه از بانک اطلاعاتی همراهه نرم افزار استفاده کنیم ، بعد از بستن برنامه ، همراه برنامه پاک میشه!!!!
یک جا اینو گفته بودند :

Convert.ToBase64String Method (Byte[]) (System)

Assembly.Load Method (Byte[]) (System.Reflection)

دقیقا من نمیدونم چیکار کنم ، اگه میشه کمکم کنید + توضیح
ممنون