برنامه پالیندروم در ویژوال بیسیک 6

بازدید29.7kپست ها1آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0

پالیندروم یعنی رشته ای که اگر اون رو از هر طرف بخونی همون میشه مثل 35653

خوب برای این کار ما رشته رو برعکس میکنیم و اون رو با رشته اول مقایسه میکنیم اگر مثل هم بودن پس پالیندرومه!

Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
    Dim inputWord As String
    Dim testWord As String
    Dim reverseWord As String
    Dim testChar As String
    Dim i As Integer
    Dim maxIndex As Integer
    maxIndex = 0
    i = 1
    '--Get input from the user.
    inputWord = InputBox("Please enter your word")
   
    '--Record the input in lower case and remove spaces (you can
    '--add checks for tabs, linefeeds, etc).
    maxIndex = Len(inputWord)
    For j = 0 To maxIndex
     testChar = Mid(inputWord, j, 1)
     If testChar <> " " Then
       testWord = testWord & LCase(testChar)
       
     End If
     
    Next
    Print testWord;
   
    '--Reverse testWord.
    maxIndex = Len(testWord)
    For i = maxIndex To 0 Step -1
     reverseWord = reverseWord & Mid(testWord, i, 1)
    Next
    Print " = " & reverseWord & "?"
   
    '--Compare reverseWord to testWord and output the results.
    If testWord = reverseWord Then
     MsgBox "Yes, it's a palindrome"
     Cls
    Else
     MsgBox "No, it's not a palindrome"
     Cls
    End If
End Sub

روش دیگه: تو کد بالا ما کد برعکس کردن رشته رو هم نوشتیم اما این تابع بصورت اماده در Vb6 وجود داره

Private Sub Command1_Click()
  Dim inputWord As String
  Dim reverseWord As String
  
  inputWord = InputBox("Please enter your word")
  reverseWord = StrReverse(inputWord)
  If inputWord = reverseWord Then
    MsgBox "Yes, it's a palindrome"
    Cls
  Else
    MsgBox "No, it's not a palindrome"
    Cls
  End If
End Sub
0

بسیار ممنون :smile12:

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.