برنامه پالیندروم در ویژوال بیسیک 6

Visual Basic 6

توسط rooter در 6 سال پیش
0 29.4k 1 5 سال پیش
rooter hamed-player
0

پالیندروم یعنی رشته ای که اگر اون رو از هر طرف بخونی همون میشه مثل 35653

خوب برای این کار ما رشته رو برعکس میکنیم و اون رو با رشته اول مقایسه میکنیم اگر مثل هم بودن پس پالیندرومه!

Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
    Dim inputWord As String
    Dim testWord As String
    Dim reverseWord As String
    Dim testChar As String
    Dim i As Integer
    Dim maxIndex As Integer
    maxIndex = 0
    i = 1
    '--Get input from the user.
    inputWord = InputBox("Please enter your word")
   
    '--Record the input in lower case and remove spaces (you can
    '--add checks for tabs, linefeeds, etc).
    maxIndex = Len(inputWord)
    For j = 0 To maxIndex
     testChar = Mid(inputWord, j, 1)
     If testChar <> " " Then
       testWord = testWord & LCase(testChar)
       
     End If
     
    Next
    Print testWord;
   
    '--Reverse testWord.
    maxIndex = Len(testWord)
    For i = maxIndex To 0 Step -1
     reverseWord = reverseWord & Mid(testWord, i, 1)
    Next
    Print " = " & reverseWord & "?"
   
    '--Compare reverseWord to testWord and output the results.
    If testWord = reverseWord Then
     MsgBox "Yes, it's a palindrome"
     Cls
    Else
     MsgBox "No, it's not a palindrome"
     Cls
    End If
End Sub

روش دیگه: تو کد بالا ما کد برعکس کردن رشته رو هم نوشتیم اما این تابع بصورت اماده در Vb6 وجود داره

Private Sub Command1_Click()
  Dim inputWord As String
  Dim reverseWord As String
  
  inputWord = InputBox("Please enter your word")
  reverseWord = StrReverse(inputWord)
  If inputWord = reverseWord Then
    MsgBox "Yes, it's a palindrome"
    Cls
  Else
    MsgBox "No, it's not a palindrome"
    Cls
  End If
End Sub
0

بسیار ممنون :smile12:

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید