راهنمای ادیتور


برای ارسال بحث  و یا پست ها بصورت فرمت شده عضویت ادیتور استفاده میشود. ادیتور ما عضویت نوع BB Code است و استفاده عضویت آن بسیار راحت می باشد.

برای مطالعه ی راهنمای استفاده عضویت  BB Code ها میتوانید به صفحه ویکی پدیا مراجعه کنید.  

شما می‌توانید عضویت BB Code در ارسال‌هایتان استفاده کنید تا به آن‌ها شکل دهید. برای اکثر کدها در ادیتور دکمه اختصاصی تعبیه شده است که معمولا با انتخاب متن و زدن دکمه مورد نظر، فرمت مناسب اعمال میشود.

لطفا توجه داشته باشید که بعد عضویت تایب بحث و ویرایش میتوانید با زدن دکمه Preview چیزی که در نهایت کاربران میبینند را مشاهده کنید.  

مثال ها:


[b]این متن درشت است[/b]
این متن درشت است  

[i]این متن مایل است[/i]
این متن مایل است  

[u]این متن زیرخط دار است[/u]
این متن زیرخط دار است  

[s]این متن باطل است[/s]
این متن باطل است  

[url]http://www.irDevs.com[/url]
http://www.irDevs.com  

[url=http://www.irDevs.com/]Open irDevs.com[/url]
Open irDevs.com  

[quote]متن نقل قول شده[/quote]
متن نقل قول شده  

[code]کد قالب بندی شده[/code]
کد قالب بندی شده  

[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
 

[color=red]متن قرمز[/color]
متن قرمز  

[align=center]متن وسط چین[/align]
متن وسط چین
 

[align=left]متن چپ چین[/align]
متن چپ چین
 

[list]
[*]گزینه‌ی #1
[*]گزینه‌ی #2
[*]گزینه‌ی #3
[/list]
  • گزینه‌ی #1
  • گزینه‌ی #2
  • گزینه‌ی #3
 

شما می‌توانید با استفاده عضویت [list=1] یک فهرست شماره دار ایجاد کنید، و با استفاده عضویت [list=a] یک فهرست الفبایی ایجاد کنید.  

نکته ها:

  1. با زدن کلیدهای CTRL + SHIFT سمت راست جهت یا Direction ادیتور راست به چپ میشود و با زدن CTRL + SHIFT سمت چپ، جهت ادیتور چپ به راست میشود. این ترفند برای ویرایش متن هایی که حروف فارسی و لاتین دارند بسیار کاربردی است.
  2. لطفا توجه داشته باشید که بعد عضویت تایب بحث و ویرایش میتوانید با زدن دکمه Preview چیزی که در نهایت کاربران میبینند را مشاهده کنید.
لطفا ابتدا لاگین کنید