حل شده

کارنکردن PHPMailer

بازدید 17k پست ها 5 آخرین فعالیت 3 سال پیش
1
2

سلام PHPMailer کار نمیکنه
ارورش اینه که نمیتونه به SMTP وصل بشه

function send_email($towho,$subject,$content) {
	require_once("class/PHPMailer.php");
	require_once("class/SMTP.php");
	require_once("class/Exception.php");
	$mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer();
	$mail->IsSMTP();
	$mail->CharSet = 'UTF-8';
	$mail->Host       = "smtp.gmail.com";
	$mail->SMTPDebug  = 1;
	$mail->SMTPAuth   = true;
	$mail->SMTPSecure = "ssl";
	$mail->Port =	465;
	$mail->Username   = "usr";
	$mail->Password   = "pwd";
	$mail->SetFrom("usr");
	$mail->AddReplyTo("me");
	$mail->AddAddress($towho);
	$mail->Subject    = $subject;
	$mail->IsHTML(true);
	$message = $content;
	$body = "<h3>".$message."</h3>";
	$mail->MsgHTML($body);
	$mail->AltBody= $message;
	if($mail->send())
		return 1;
	else
		return 0;
}

آیا تابع مشکلی داره؟

5 پاسخ

0
2018-05-01 18:44:08 SMTP ERROR: Failed to connect to server: Connection refused (111)
SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting
0

هم تو لوکال تست کردم هم تو هاست
با هردو پورتش همین مشکل هست

0

یه کاری کن. با سرورای یاهو چک کن ببین این مشکلو داری؟

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.