سلام من یه قالب طراحی کردم که بعد از ولیدیت کردن چند تا خطا داده بهم میخواستم اگه میشه کمک کنید اینارو درست کنم مرسی.

" in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query string in an unquoted attribute value.
Element ul not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)