با سلام یک سوالی داشتم
چطوری میشه یک برنامه نوشت که قسط وام را محاسبه کند برای هر نفر و تا با بسته پرداخت نکردن قسط ماه قبل نتواند قسط این ماه رو بدهد و نتواند حساب رو ببند