سلام
من یک پلاگین مربوط به ورد پرس دارم که قسمتی از اون با جاوا نوشته شده است و صحت سلامت ایمیل وارد شده را چک میکند من میخوام اون را به صحت سلامت وارد کردن شماره موبایل ایران تغییر بدم که توانستم این REGEX را پیدا کنم و به موبایل ایران تغییر دهم و در سایتهای انلاین چک REGEX تست کردم جواب داد

 var regex = /^[0][1-9]\d{9}$|^[1-9]\d{11}\.?$/g;

اما بعد از تغییر regex کار نمیکند و از انجایی که جاوا بلد نیستم متوجه نمیشوم چرا کار نمیکنه البته مطمعن هستم که از همین REGEX هست زیرا بعد از تغییرکار نمیکند و بعد از بازگرداندن Regex مجدد ایمیل را چک میکند

var has_error = 0;
/**
 * Making sure we have a valid email address
 */
var email = free_downloads_form_element.find('input[name="edd_free_download_email"]');
 
var regex = /^((([A-Za-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([A-Za-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09 )+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22 )))@((([A-Za-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([A-Za-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([A-Za-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([A-Za-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([A-Za-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([A-Za-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([A-Za-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([A-Za-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.?$/;
 
if ( email.val() === '' ) {
 
  $( '.edd-free-download-errors' ).show();
  $('#edd-free-download-error-email-required').css('display', 'block');
 
  has_error++;
  e.preventDefault();
 
} else {
  $('#edd-free-download-error-email-required').css('display', 'none');
 
  if ( ! regex.test( email.val() ) ) {
    $( '.edd-free-download-errors' ).show();
    $('#edd-free-download-error-email-invalid').css('display', 'block');
 
    has_error++;
    e.preventDefault();
  } else {
    $('#edd-free-download-error-email-invalid').css('display', 'none');
  }
}
/**
 * End email check
 */

قیل از تغییر اسکریپت برای چک کردن ایمیل به صورت زیر میباشد :

uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([A-Za-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09 )+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22 )))@((([A-Za-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([A-Za-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([A-Za-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([A-Za-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([A-Za-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([A-Za-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([A-Za-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([A-Za-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.?$/;

بعد از تغییر برای چک کردن شماره موبایل :

var regex = /^[0][1-9]\d{9}$|^[1-9]\d{11}\.?$/g;

دوستان لطفاًمن را راهنمایی کن برای حل این مشکل .
باتشکر از زحمات شما
با احترام