فرض کنید فایل اکسلی وجود دارد که تعداد زیادی شماره موبایل داخل آن قرار دارد و این شماره ها باید یک به یک در سامانه ای تحت وب وارد گردد و دکمه ثبت برای آن زده شود. آیا با زبان سی شارپ می توان این ربات را نوشت؟ سورس کد های آماده چنین رباتی یافت میشود؟ یا آموزشی برای آن وجود دارد؟

آخرین ویرایش: 16-12-2020 ساعت 19:35، توسط رضا رمضانپور