با سلام و وقت بخیر
ممکنه بفرمایید این کد چرا کار نمیکنه؟
میخوام توی صفحه هرجا href="/ پیدا کرد با href="http://zoomit.ir/ جایگزین کنه ... ولی متاسفانه کار نمیکنه.

<?php
$my_var = file_get_contents('http://zoomit.ir/');
$source = str_replace('href="/','href="http://zoomit.ir/',$my_var);
echo $source;