میخوام یه کد تعریف کنم که در زمان مثلا ۵ صبح تا ۷ غروب این اتفاق بیوفته و زمان ۷ غروب تا ۵ صبح اتفاق دیگه ینی یجورایی میخوام برای سایت استایل روز و شب تنظیم کنم.
https://stackoverflow.com/questions/6855953/fire-event-at-a-certain-time-of-the-day/20906428#20906428
این لینک هم هست من چیزی نفهمیدم کسی میتونه توضیح بده