سوال

مشکل در websocket

بازدید 594 پست ها 0 آخرین فعالیت 1 سال پیش
1
2

سلام. من میخوام یه wesocket درست کنم تو php، اما خطای زیر روی برای socket_bind میده :

unable to bind address [98]: Address already in use

سرچ کردم این خطا به این دلیله که پورت مشغول هست، درصورتیکه آزاده و با هر پورت دیگه هم تست میکنم همین خطا رو میده کسی میتونه راهنمایی کنه؟

<?php
// set some variables
$host = "127.0.0.1";
$port = 54544;
// don't timeout!
set_time_limit(0);
// create socket
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, 0) or die("Could not create socket\n");
// bind socket to port
$result = socket_bind($socket, $host, $port) or die("Could not bind to socket\n");
// start listening for connections
$result = socket_listen($socket, 3) or die("Could not set up socket listener\n");

// accept incoming connections
// spawn another socket to handle communication
$spawn = socket_accept($socket) or die("Could not accept incoming connection\n");
// read client input
$input = socket_read($spawn, 1024) or die("Could not read input\n");
// clean up input string
$input = trim($input);
echo "Client Message : ".$input;
// reverse client input and send back
$output = strrev($input) . "\n";
socket_write($spawn, $output, strlen ($output)) or die("Could not write output\n");
// close sockets
socket_close($spawn);
//socket_close($socket);
خطا مشخصه داره میگه اون پورت در حال اسفادست – SkyTech 1 سال پیش

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

این سوال حل نشده است!

این سوال هنوز حل نشده یا به پاسخ بهتری نیاز دارد. برای پاسخ به این سوال کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.