حل شده

کد بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک

بازدید1.3kپست ها1آخرین فعالیت1 سال پیش
0
1

متن سوال این است:

برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک بین دو عدد را در خروجی چاپ کند.

کد به زبان ++C است.

1 پاسخ

1

این یکی از سوالاتی هست که از دانشجوها زیاد پرسیده میشه به همین دلیل تصمیم گرفتم این پست رو ایجاد کنم و نمونه کد کامل رو قرار بدم تا دوستان استفاده کنن.

بزرگترین مقسوم علیه مشترک چیست؟

مقسوم علیه‌های مشترک چند عدد، مقسوم علیه‌ها یا عواملی هستند که در هر دو عدد مشترک باشند. بزرگترین مقسوم علیه مشترک نیز بزرگترین عدد بین مقسوم‌ علیه‌های مشترک دو عدد است.

برای مثال بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین ۱۲ و ۳۰ عدد ۶ است.

کوچکترین مضرب مشترک چیست؟

ساده‌ترین راه برای محاسبه کوچکترین مضرب مشترک، نوشتن مضارب مشترک و انتخاب کوچکترین آن‌ها است. ک م م – کوچکترین مضربی است که بین اعداد مورد نظر مشترک باشد. مثلاً برای اعداد ۴ و ۵ ، اگر بخواهیم کوچکترین مضرب مشترک را از بین مضارب مشترک ۲0، 40، 60 و… تعیین کنیم، عدد 20 را در نظر می‌گیریم که از همه مضارب مشترک کوچکتر است.

کد کامل:

#include<iostream>
using namespace std;
int gcd(int m, int n) { int r = 0, a, b; a = (m > n) ? m : n; b = (m < n) ? m : n; r = b; while (a % b != 0) { r = a % b; a = b; b = r; } return r;
}
int lcm(int m, int n) { int a; a = (m > n) ? m: n; while (true) { if (a % m == 0 && a % n == 0) return a; ++a; }
}
int main(int argc, char **argv) { cout << "Enter the two numbers: "; int m, n; cin >> m >> n; cout << "The GCD of two numbers is: " << gcd(m, n) << endl; cout << "The LCM of two numbers is: " << lcm(m, n) << endl; return 0;
}

خروجی:

Enter the two numbers:
7
6
The GCD of two numbers is: 1
The LCM of two numbers is: 42

GCD= بزرگترین مقسوم علیه مشترک

LCM= کوچکترین مضرب مشترک

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.