سلام
وقتی می خوام شبیه ساز اندروید داخل اندروید استدیو بسازم با این مشکل روبه رو شدم
چطور حلش کنم ؟
http://uupload.ir/files/au9o_قسمت_اول.png

http://uupload.ir/files/r2kt_قسمت_دوم.png

http://uupload.ir/files/ta0a_قسمت_سوم.png