دوستان جهت اتصال به یک فروشگاه و فعالسازی سفارش گیری اتوماتیک کسی میتونه کمک کنه ؟