گزارش اعتبار‌های sajjad95

sajjad95 (Member)
کل اعتبار‌ها: 86
+1
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 08-05-2019 ساعت 19:42
+1
توسط misagh97 آخرین به‌روز‌رسانی: 13-03-2019 ساعت 13:31
+20
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 23-07-2018 ساعت 09:59
علت: پروفایلتان را تکمیل کنید
+5
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 15-07-2018 ساعت 15:54
علت: به یک پست مفید رای موافق(upvote) بدهید
+10
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 15-07-2018 ساعت 15:54
علت: سوال بپرسید و بهترین پاسخ را انتخاب کنید
+1
توسط Keyvan آخرین به‌روز‌رسانی: 14-07-2018 ساعت 18:50
+1
توسط ali asadi آخرین به‌روز‌رسانی: 14-07-2018 ساعت 12:46
-1
توسط Superuser آخرین به‌روز‌رسانی: 29-06-2018 ساعت 17:31
+20
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 18-02-2018 ساعت 19:27
علت: بهترین پاسخ
+20
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 18-02-2018 ساعت 19:19
علت: بهترین پاسخ
+1
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 10-01-2018 ساعت 10:04
+1
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 01-01-2018 ساعت 15:34
0
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 22-09-2017 ساعت 15:46
0
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 22-09-2017 ساعت 15:31
+1
توسط Reza آخرین به‌روز‌رسانی: 06-09-2017 ساعت 16:39