[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif]فیلم آموزشی asp.net[/font][/size]

[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif]شمابا این آموزش می توانید سایت بسازید وزبانی که این کاررو انجام میده سی شارپ است یعنی شماباید سی شارپ رو بلد باشید که آموزش آن هم درسایت هست[/font][/size]
[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif]قسمت های آموزش داده شده[/font][/size]
[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif]شامل:[/font][/size]

[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif][color=#000000][font=Tahoma]شروع کاربا ASP.Net
[/font][/color][color=#000000][font=Tahoma]دوره مقدماتی ASP.Net
[/font][/color][color=#000000][font=Tahoma]آشنایی با کنترل های طرف سرور
[/font][/color][color=#000000][font=Tahoma]کنترل های تعیین اعتبار
[/font][/color][color=#000000][font=Tahoma]Session,QueryString,address
[/font][/color][color=#000000][font=Tahoma]ViewState,IsPostback,Application
و....
برای دریافت آن به سایت زیر مراجعه نمایید
[/font][/color][/font][/size]
گروه برنامه نویسی هیلتن