[color=#ff1493]پروژه حسابداری فروشگاه[/color] با زبان C#.Net و بانک اطلاعاتی SQL Server پیاده سازی شده است و جهت ارتباط با SQL Server از تکنولوژی Entity Framework استفاده شده است. میتوانید پروژه را از لینک زیر بصورت رایگان دریافت نمایید.

دانلود سورس پروژه حسابداری فروشگاه