**[color=#1E90FF][color=#1E90FF]

ضمن عرض سلام و احترام خدمت تمامی کاربران فروم محبوب انجمن irdevs
، همانطور که قول دادم بهتون ،قصد دارم یکسری مقالات در زمینه برنامه نویسی های مختلف ، برای شما عزیزان قرار دهم . پیشاپیش از تمامی مدیران فروم قدردانی میکنم بابت این فروم بسیار مفید و کاربردی.

[b]کلاس های ریاضی در جاوا :**
در این مقاله به بررسی کلاس های ریاضی جاوا می پردازیم.با استفاده از کلاس Math می توانیم عملیات ریاضی در جاوا انجام دهیم.چگونه می توانیم محاسبات ریاضی را در جاوا انجام دهیم؟

جاوا برای محاسبات ریاضی و انجام عملیات های ان از کلاس ریاضی یا Math استفاده می کند. عملیاتهای ریاضی مانند لگاریتم و توان جذر وتوابع مثلثاتی همه در کلاس ریاضی جاوا پشتیبانی می شود. با استفاده از کلاس ریاضی در جاوا (کلاس Math ) میتوانیم به سادگی انواع دستورات ریاضی را پیاده سازی و اجرا نماییم.برای درک بهتر کلاس ریاضی Math در جاوا به مثال زیر دقت فرمایید:

به عنوان مثال قطعه کد زیر کارکرد تابع pow یا توان را نشان می دهد. برای درک بهتر آموزش java ، بهتر است بدانیم پارامتر اول تابع pow عددی می باشد که می خواهد به توان برسد وپارامتر دوم توان عدد است یعنی دراینجا 5 به توان 3 میرسد که برابر 125 می باشد.کلاس های رایاضی در جاوا را در این پست بررسی خواهیم کرد.

System.out.println("pow(5, 3) = " + Math.pow(5.0, 3.0));
 pow(5, 3) = 125.0

به مثالی دیگر برای کلاس ریاضی یا کلاس Math در جاوا دقت نمائید ،

مثال دیگر تابع Sqrt یا جذر می باشد. که دارای یک پارامتر می باشد وجذر16 برابر 4 که نمایش داده شده است.

System.out.println("sqrt(16) = " + Math.sqrt(16));
 sqrt(16) = 4.0

تابع لگاریتم یا log نیز دارای یک پارامتر است که همان عددی است که قصد داریم از ان جذربگیریم.

System.out.println("log(" + d2 + ") = " + Math.log(d2));
 log(0.45) = -0.7985076962177716

دسته دیگر توابع مثلثاتی مثل sin -cos -tan می باشد که مثال ان را درذیل مشاهده می کنید.

System.out.println("sin(30) = " + Math.sin(radian_30));
 sin(30) = 0.49999999999999994

System.out.println("cos(30) = " + Math.cos(radian_30));
 cos(30) = 0.8660254037844387

System.out.println("tan(30) = " + Math.tan(radian_30));
tan(30) = 0.5773502691896257

[/color][/color][/b]

آخرین ویرایش: 23-07-2018 ساعت 08:50، توسط ostadsho