سلام 👋

تو یکی از پروژه های اخیرم کارفرما ازم خواست تا دکمه لایک برنامه رو شبیه توییتر کنم. با کمی جست و جو، Pen آقای Donovan Hutchinson رو در CodePen پیدا کردم که عینا اون دکمه انیمیشنی رو زحمت کشیده ساخته. براتون قرار میدم شاید بدردتون بخوره .

توضیح تصویر

<div class="heart"></div>
.heart {
 width: 100px;
 height: 100px;
 position: absolute;
 left: 50%;
 top: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 background: url(https://cssanimation.rocks/images/posts/steps/heart.png) no-repeat;
 background-position: 0 0;
 cursor: pointer;
 animation: fave-heart 1s steps(28);
}
.heart:hover {
 background-position: -2800px 0;
 transition: background 1s steps(28);
}
@keyframes fave-heart {
 0% {
  background-position: 0 0;
 }
 100% {
  background-position: -2800px 0;
 }
}

https://codepen.io/donovanh/pen/dYqxNb