در طراحی خیلی اوقات نیاز داریم که بدونیم آیا المنت مورد نظر در وب پیج وجود داره یا نه ، با این کد بسیار ساده میتونیم این کار رو انجام بدیم:

$("#chckbx").length > 0

مثال:

<!-- Softafzar.net | Developers home_ -->
<html>
<head>
<title>Softafzar.net jQuery::Check if Element exist</title>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
function check(){
	if ($("#chckbx").length > 0){
		alert('Element exist');
	}
}
</script>
<input type="checkbox" id="chckbx"/>
<button onclick="check()">Check if Element Exist</button>
</body>
</html>