مهارت‌ها و تکنولوژی‌ها

phpjavascriptmysqlwordpresscsshtmlweb designlaravelmongodbnodejsreact

فعالیت در دسته بندی ها

PHP
19.3% از ارسالها
832 اعتبار
Javascript
8.6% از ارسالها
250 اعتبار
Wordpress
2.9% از ارسالها
171 اعتبار
HTML
3.6% از ارسالها
165 اعتبار
Linux
3.6% از ارسالها
152 اعتبار
CSS
4.3% از ارسالها
138 اعتبار

اطلاعات کاربر

Administrators
9 سال پیش
2 هفته پیش
310 بحث
823 ارسال
~819 ساعت
31-07-2021 , 14:57
310
کل بحث‌ها
0.09 بحث در هر روز | 12.1 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
823
کل ارسال‌ها
0.25 ارسال در هر روز | 7.29 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها