مهارت‌ها و تکنولوژی‌ها

phpjavascriptmysqlwordpresscsshtmlweb designlaravelmongodbnodejsreact

فعالیت در دسته بندی ها

PHP
19.2% از ارسالها
832 اعتبار
Javascript
8.8% از ارسالها
253 اعتبار
Wordpress
2.9% از ارسالها
171 اعتبار
HTML
3.6% از ارسالها
165 اعتبار
Linux
3.6% از ارسالها
153 اعتبار
توسعه نرم افزار
2.9% از ارسالها
140 اعتبار

اطلاعات کاربر

Administrators
9 سال پیش
5 روز پیش
310 بحث
828 ارسال
~827 ساعت
28-10-2021 , 10:24
310
کل بحث‌ها
0.09 بحث در هر روز | 12 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
828
کل ارسال‌ها
0.24 ارسال در هر روز | 7.26 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها