مهارت‌ها و تکنولوژی‌ها

phpjavascriptmysqlwordpresscsshtmlweb designlaravelmongodbnodejsreact

فعالیت در دسته بندی ها

PHP
19.1% از ارسالها
691 اعتبار
Javascript
8.6% از ارسالها
210 اعتبار
Wordpress
2.8% از ارسالها
150 اعتبار
HTML
3.4% از ارسالها
144 اعتبار
Linux
3.7% از ارسالها
132 اعتبار
CSS
4.4% از ارسالها
118 اعتبار

اطلاعات کاربر

Administrators
8 سال پیش
1 هفته پیش
310 بحث
811 ارسال
~796 ساعت
02-12-2020 , 05:31
310
کل بحث‌ها
0.1 بحث در هر روز | 12.26 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
811
کل ارسال‌ها
0.26 ارسال در هر روز | 7.23 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها