مهارت‌ها و تکنولوژی‌ها

phpjavascriptmysqlwordpresscsshtmlweb designlaravelmongodbnodejsreact

فعالیت در دسته بندی ها

PHP
19.3% از ارسالها
832 اعتبار
Javascript
8.5% از ارسالها
230 اعتبار
Wordpress
2.9% از ارسالها
171 اعتبار
HTML
3.6% از ارسالها
165 اعتبار
Linux
3.6% از ارسالها
152 اعتبار
CSS
4.3% از ارسالها
138 اعتبار

اطلاعات کاربر

Administrators
8 سال پیش
6 روز پیش
310 بحث
822 ارسال
~809 ساعت
03-03-2021 , 16:58
310
کل بحث‌ها
0.1 بحث در هر روز | 12.21 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
822
کل ارسال‌ها
0.26 ارسال در هر روز | 7.3 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها