[align=center]

[/align]

برای نصب کی دی ایی ۴.۳ در ابونتو Jaunty ابتدا می بایست خط زیر را به etc/apt/sources.lis/ اضافه کنیم و انرا ذخیره نماییم.برای این کار ابتدا دستور زیر را اجرا کنید.

sudo gedit /etc/apt/sources.list

یا

sudo nano /etc/apt/sources.list

و سپس خط زیر را اضافه می کنیم و سپس Ctrl+s را برای ذخیره کلیک می کنیم

deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu jaunty main

و در نهایت دستور زیر را برای دانلود و نصب اجرا کنید.

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

مرجع لینوکس ایران
[color=#777777][/color]