فعالیت در دسته بندی ها

Linux
20.5% از ارسالها
5 اعتبار
دیگر مباحث
15.4% از ارسالها
2 اعتبار
Android
23.1% از ارسالها
2 اعتبار
توسعه نرم افزار
1.3% از ارسالها
0 اعتبار
آموزش های عمومی
1.3% از ارسالها
0 اعتبار
Windows
2.6% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Registered
8 سال پیش
6 سال پیش
47 بحث
78 ارسال
~1 ساعت
31-07-2021 , 13:40
47
کل بحث‌ها
0.01 بحث در هر روز | 1.83 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
78
کل ارسال‌ها
0.02 ارسال در هر روز | 0.69 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها