سلام
با این کد میتونید کلیک راست رو در صفحات غیر فعال کنید.

$(document).bind("contextmenu",function(e){
return false;
});