فعالیت در دسته بندی ها

PHP
23.3% از ارسالها
5 اعتبار
دیگر مباحث
3.1% از ارسالها
1 اعتبار
HTML
1.9% از ارسالها
1 اعتبار
Wordpress
1.3% از ارسالها
1 اعتبار
CSS
10.1% از ارسالها
0 اعتبار
Javascript
40.9% از ارسالها
0 اعتبار

اطلاعات کاربر

Member
8 سال پیش
6 سال پیش
136 بحث
159 ارسال
~1 ساعت
02-12-2021 , 00:15
136
کل بحث‌ها
0.04 بحث در هر روز | 5.25 درصد از کل بحث‌ها
یافتن تمامی بحث‌ها
159
کل ارسال‌ها
0.05 ارسال در هر روز | 1.39 درصد از کل ارسال‌ها
یافتن تمامی ارسال‌ها