سلام برای اینکار میتونید از جی کوئری استفاده کنید

$(function(){
    $('a.new-window').click(function(){
    window.open(this.href);
    return false;
    });
    });