اگر ار yii استفاده میکنید برای برگشت به صفحه قبلی این کد خیلی کاربردیه

$this->redirect(Yii::app()->request->urlReferrer);