سلام
اگر میخواید transition ها تو همه مرورگرها درست کار کنن باید از این استفاده کنید (از مرورگرهای قدیمی اینو پشتیبانی نمیکنن):

-webkit-transition: all 500ms ease;
    -moz-transition: all 500ms ease;
    -ms-transition: all 500ms ease;
    -o-transition: all 500ms ease;
    transition: all 500ms ease;